x
Projekt został zakończony
Zapraszamy na stronę Fundacji Otwarty Dialog do raportów szczegółowych za lata: 2013-2014 i 2015.
  • Polski
  • Українська
  • English
Partner: Euromaidan Warszawa
title

Wsparcie

dla obrońców Ukrainy

W ramach zbiórki publicznej pomagamy wyposażyć ukraińskich wojskowych i Gwardię Narodową w podstawowe środki ochrony życia i zdrowia.

fot. Polaris Images/EastNews

kamizelka

ico
Dzięki wkładowi balistycznemu (najczęściej wykonanemu z kevlaru) zapewnia ochronę przed pociskami wystrzelonymi z broni strzeleckiej oraz odłamkami granatów.
ico
Istnieje 5 klas kamizelek (IIA, II, IIIA, III, IV), im wyższa klasa, tym zapewnia skuteczniejszą ochronę życia osoby, która ją nosi. Na świecie uznaje się kilka standardów opisujących wytrzymałość balistyczną kamizelek. Kamizelce IV klasy (według standardu NIJ), odpowiadają klasa 5 niemieckiej normy DIN lub klasa B7 europejskiej normy CEN.
ico
Najczęściej potrzebna, kamizelka klasy IV chroni przed pociskami przeciwpancernymi kalibru 7,62 mm oraz pociskami o mniejszej prędkości np. nabojów wystrzelonych z karabinu automatycznego AK47.

wskaznik
wskaznik
wskaznik

Kim jesteśmy

Fundacja Otwarty Dialog to polska organizacja pozarządowa funkcjonująca od 2009 r. Zajmujemy się ochroną praw człowieka, wspieraniem demokracji i rządów prawa w krajach postsowieckich. W ostatnich miesiącach – przede wszystkim w Ukrainie.

ico

Od listopada 2013 r. Fundacja aktywnie włączyła się w pomoc humanitarną na rzecz ukraińskiego społeczeństwa organizując pierwszą zagraniczną misję obserwacji i wsparcia EuroMajdanu. Od stycznia 2014 r. nasze działania są finansowane w oparciu o pieniądze przekazywane przez tysiące darczyńców w ramach oficjalnej zbiórki publicznej. Do 24 listopada 2014. udało nam się zebrać ponad 1 003 tys. PLN.
Te pieniądze zostały wykorzystane na bezpośrednie wsparcie Służb Medycznych Sztabu Sprzeciwu Narodowego oraz Samoobrony Majdanu, a także niezależnych dziennikarzy. Dostarczaliśmy leki, sprzęt medyczny, hełmy i kamizelki ochronne.
ico

Sfinansowaliśmy także zakup protez rąk, oczu oraz zabiegi i operacje osób rannych w wyniku starć na Majdanie. Pomagamy uchodźcom tatarskim z Krymu i rodzinom zakładników przetrzymywanych przez terrorystów. Obecnie wspieramy żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych, członków Gwardii Narodowej i innych struktur siłowych uczestniczących w operacji antyterrorystycznej na rzecz których przekazaliśmy umundurowanie oraz środki ochrony życia.
ico

Prowadzimy centrum „Ukraiński Świat” w Warszawie, w którym świadczona jest pomoc prawna i psychologiczna na rzecz przechodzących rehabilitację bohaterów Majdanu, uchodźców i społeczności ukraińskiej w Polsce. Ukraiński Świat to również centrum kultury ukraińskiej i inicjatyw społecznych oraz miejsce służące integracji polsko-ukraińskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką i prezentacją, które podsumowują nasze dotychczasowe zaangażowanie na rzecz Ukrainy. Pozostałe materiały podsumowujące nasze działania można znaleźć na: odfoundation.eu

infografika >

prezentacja >

Zebraliśmy* 500 439,53 PLN
Przekazaliśmy 382 kamizelki
Przekazaliśmy 300 hełmy
Przekazaliśmy 239 opatrunki
CELOX
Przekazaliśmy 5 termowizory
Przekazaliśmy 99 butów wojskowych
Przekazaliśmy 77 kompletów umundurowania
Przekazaliśmy 196 ochraniaczy, gogli i masek
Przekazaliśmy 6 zestawów walkie-talkie
Przekazaliśmy 3 karetke medyczną
Wysłaliśmy łącznie 42 ton pomocy
Data ostatniej aktualizacji: 25.06.2015 r.
* Ogólna kwota pozyskana na wsparcie ukraińskich struktur siłowych w ramach zbiórki publicznej.

Krok po kroku

ico

Przygotuj oficjalne pismo z dokładnymi danymi i kontaktem do potrzebujących oraz listą potrzeb

ico

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie bądź wypełnij formularz

ico

Na podstawie uzyskanych informacji i w oparciu o możliwości finansowe i dostępność sprzętu w danym momencie – przystępujemy do działania.

ico

Jeśli posiadasz możliwości finansowe – przekaż darowiznę Fundacji pamietając o prawidłowym tytule przelewu i wskazaniu rekomendowanego odbiorcy

ico

Po odebraniu sprzetu – pamiętaj, że jako oficjalnie działająca organizacja potrzebujemy potwierdzenia odbioru przez końcowych użytkowników.

Co na to prawo

Obecnie posiadamy zgodę na prowadzenie zbiórki do 31 grudnia 2015 r. Ze wszystkich otrzymanych darowizn i dokonanych wydatków musimy rozliczyć się przed Ministerstwem.

Prowadzimy zbiórkę pieniędzy zgodnie z nowymi zasadami, które określa ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498pdf_ico).

W przypadku zbiórki pieniędzy do puszek (ofiary w gotówce) oraz zbiórki darów rzeczowych (ofiary w naturze) – w związku z tym, iż stanowią one zbiórki publiczne – zgłosiliśmy zbiórkę do MAiC (www.zbiorki.gov.pl; nr zbiórki: 2015/237/OR). Jeśli chodzi zaś o zbiórki elektroniczne – poprzez dobrowolne wpłaty na konto bankowe – w świetle nowych zasad nie stanowią one zbiórek publicznych i nie wymagają zgłoszenia. W tym przypadku, rejestrowanie przepływu pieniędzy zapewnia przejrzystość i możliwość kontroli.

Obrót hełmami i kamizelkami kuloodpornymi, nawet dla celów pomocy humanitarnej, jest ściśle regulowany przez prawo polskie zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Zastosowanie mają przepisy ustawy pdf_ico z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1017 z późn. zm.).

Jak również ustawa pdf_ico z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 194).

Zasadniczo kamizelki kuloodporne i hełmy, pomimo tego, że mają charakter defensywny i służący ochronie zdrowia i życia uznawane są za towary o znaczeniu strategicznym – podobnie jak karabiny maszynowe, czołgi, a nawet a broń atomowa. Na ich zakup i przekazywanie, nawet dla celów ochrony ludności cywilnej, konieczne są odpowiednie koncesje i zezwolenia. Posiadanie kamizelek i hełmów na użytek osobisty nie wymaga natomiast koncesji.

W związku z powyższym, Fundacji została udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych koncesja pdf_ico na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie tzw. obrotu krajowego.

Przed uzyskaniem koncesji Fundacja musiała spełnić szereg warunków przewidzianych w ww. ustawie (w szczególności odbycie przez naszych pracowników szkoleń, przejście badań lekarskich i psychologicznych, jak również uzyskanie pozytywnych opinii Ministra Gospodarki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Komendanta Stołecznego Policji). Fundacja wystąpiła również do Ministra Gospodarki (obrót transgraniczny) o przyznanie zezwolenia dla celów realizacji działań pomocowych na rzecz Ukrainy.

W chwili obecnej korzystamy z pomocy naszych partnerów, którzy posiadają niezbędne zezwolenia. Kupujemy i przekazujemy również sprzęt, który nie posiada już cech bojowych. Najczęściej jest to wyposażenie w pełni funkcjonalne, natomiast w świetle prawa nie jest już jednak uznawane za towar koncesjonowany.

Pomóż

Ukraińskim żołnierzom i gwardzistom brakuje dosłownie wszystkiego. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od poszczególnych jednostek armii, obrony terytorialnej, Gwardii Narodowej, Straży Granicznej, ale także matek i sióstr proszących o pomoc dla swoich synów i braci. Potrzeby są zawsze większe niż możliwości finansowe.

By wpłacić środki możesz skorzystać z systemu PayPal bądź wykonać przelew bankowy na specjalnie dedykowane konto. Przelew należy opatrzyć tytułem: “bronezhylety”. Jeśli chcesz pomóc konkretnym jednostkom wojskowym albo osobom – prosimy o ich wskazanie w tytule przelewu.

Przelew

IBAN: PL 56 2490 0005 0000 4600 5911 3255
SWIFT (BIC CODE): ALBPPLPW

Alior Bank S.A.
ul. Lopuszanska 38d
02-232 Warszawa

Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
Przy wpłatach z kont polskich banków wystarczy sam nr konta: 56 2490 0005 0000 4600 5911 3255

Płatność online

Możliwa poprzez wykorzystanie PayPal.Zgłoś zapotrzebowanie

Formularz niedostępny

Kontakt

ico

Koordynator pomocy:
Marian Prysiazhniuk
T: +38 096 950 9122
T: +38 063 680 1932
[email protected]
ico

Kontakt dla mediów:
Tomasz Czuwara
Kierownik Biura Prasowego
T: +48 534 670 800
[email protected]
ico

Fundacja Otwarty Dialog
al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa, Polska
T: +48 22 307 11 22
mapa ODF
To Top